Reference

Vybrané projekty na kterých jsme pracovali.

Rodinné domy Enerdomy

Rok: 2018-2022, celkem přes 40 domů
Místo: CZE
Rozsah: Vodovod a kanalizace, vytápění, větrání, elektroinstalace, slaboproud, hromosvod
Stupeň projektu: DSP+
Stav: realizované, v povolovacím procesu

Obchodní jednotky Vodafone

Rok: 2018-2022, celkem přes 20 prodejen
Místo: CZE
Rozsah: Vodovod a kanalizace, RTCH, vytápění, chlazení, větrání, elektroinstalace, slaboproud, hromosvod
Stupeň projektu: DVZ
Stav: realizované

Pension Zvíkov

Rok: 2020
Místo: Zvíkovské Podhradí, CZE
Rozsah: Vytápění, ZTI, elektroinstalace, hromosvod, gastroprovoz
Stupeň projektu: DSP
Stav: Povolovací proces

Rekonstrukce pošty Dobříš

Rok: 2021
Místo: Dobříš, CZE
Rozsah: Vodovod a kanalizace
Stupeň projektu: DSP
Stav: Povolovací proces

Půdní nástavba Praha Žižkov

Rok: 2021
Místo: Praha, CZE
Rozsah: Vytápění, ZTI, větrání, elektroinstalace, slaboproudé rozvody
Stupeň dokumentace: DSP

Obytný soubor Solnice

Rok: 2019
Místo: Solnice, CZE
Rozsah: Vytápění, ZTI, větrání, elektroinstalace
Stupeň projektu: DSP, DPS
Stav: Příprava stavby

Naše práce nás baví. Víte že:
1715
hodin slunečního svitu za rok má Znojmo, což je nejvíce v ČR?
94 %
tepelných čerpadel instalovaných v roce 2021 je systému vzduch - voda?
93
litrů vody spotřebuje v průměru obyvatel ČR za den?
350
kilowatthodin vyrobí přibližně jeden solární panel v ČR za rok